Riešenie zvlhčovania vzduchu

s vysokou presnosťou

Distribúcia vodnej pary cez vzduchotechnické rozvody

Elektródový zvlhčovač vytvára teplú vodnú paru privedením vody do varu, čím zabezpečuje nielen jej hygienickú čistotu, ale napomáha aj dohrievaniu privádzaného vzduchu.

Chladenie

komerčného, či obytného priestoru

Kúrenie

Distribúcia teplého vzduchu

Dezinfekcia

Dokonale čistý vzduch

Vetranie

Dôkladná výmena vzduchu v priestore

S odparovaním 3-6kg vody za hodinu patrí elektródový zvlhčovač vzduchu jednoznačne k najefektívnejším prístrojom pre domácnosti na našom trhu.

Zvlhčovač vzduchu v systéme dokáže pomocou odparovania vody v rozvodoch zabezpečiť požadovanú vlhkosť v priestore s presnosťou na percento relatívnej vlhkosti. Použitie celo domového zvlhčovača môže u ľudí znížiť príznaky alergie a astmy. Zvlhčovač vzduchu takisto poskytuje dostatočnú ochranu Vašich cenností ako napríklad nábytok, starožitnosti, hudobné nástroje a iné drevené výrobky.

Parný zvlhčovač vysiela elektrický prúd medzi elektródami vo vnútri cylindra zvlhčovacej jednotky, tým sa voda v cylindri uvarí a následne odparí. Vodná para je potom rozptýlená po celom dome skrz vzduchové rozvody. Vďaka dosiahnutiu bodu varu sa z vody odstránia baktérie, chlór a iné nežiadúce látky.

Zvlhčovače v našej ponuke sú priamo napojené na vodovodný systém a preto odpadajú všetky starosti s dolievaním a výmenou vody. Vďaka pravidelnej cirkulácii vody, tvorby pary pomocou elektród a jej priamej distribúcie cez rozvody vzduchu sa zabezpečuje takmer bez údržbový chod zariadenia. Dostupný je široký sortiment príslušenstva pre uspokojenie všetkých inštalačných požiadaviek.

Nechajte si bezplatne naceniť systém rekuperácie