Vetranie s rekuperáciou – potrubia

  • 06 júna, 2019
  • Vetranie s rekuperáciou
Vetranie s rekuperáciou dnes predstavuje nesmierne efektívnu a ekonomickú metódu výmeny vzduchu v budovách. Často sa najmä pri väčších stavbách používa štvorhranné alebo pozinkované potrubie, naopak v menších objektoch (rodinné, bytové domy...) sa v súčasnosti volia aj materiály ako plast alebo polyuretán.

Vetranie s rekuperáciou dnes predstavuje nesmierne efektívnu a ekonomickú metódu výmeny vzduchu v budovách. Pre správne fungovanie rekuperačnej jednotky je však nevyhnutný výber a montáž vhodného potrubia, ktoré bude dokonale zaisťovať transport vzduchu.

Zacielené na minimalizáciu tlakových strát

Pri inštalácii potrubných rozvodov je naším cieľom hlavne znížiť tlakové straty v potrubí, pričom prím má dodržiavanie optimálnej rýchlosti vo výustkách i v potrubí. V prípade vysokej tlakovej straty sa totiž zvyšuje spotreba elektrickej energie, a práve to nechceme.

Minimalizáciu tlakových strát umožňuje potrubie s nízkym súčiniteľom trenia a systémom potrubia, ktorý na trasách od rozdeľovača po koncovú mriežku nemá spoje alebo ostré kolená. 

Výhody flexi hadíc FLEX

V rámci použitia flexi hadíc je na prvom mieste dodržanie tlakových strát a maximálnej dĺžky potrubí. Z rozdeľovačov sú systémy vedené samostatne pre privádzaný a odvádzaný vzduch, pričom v prípade plastových potrubí je obzvlášť dôležitý tzv. hygienický atest potrubných rozvodov pre použitie na vzduch, a to z dôvodu prípadných prchavých látok. Výhodou flexibilných hadíc je aj nízka cena a jednoduchá montáž. Vnútro ohybnej hadice tvorí antibakteriálna a protiplesňová úprava a jednu z hlavných výhod použitia flexibilných hadíc predstavuje zvukový útlm.

Alternatívne riešenie

Alternatívu pri inštalácii rozvodov spätného získavania tepla hlavne v bytovej výstavbe predstavujú  hranaté potrubia, prípadne flexi hadice s malým priemerom.  V domoch kde sa neznižuje strop sádrokartónom je možné inštalovať takzvané priznané potrubie. Najčastejšie sa využíva spiro potrubie, ktoré je vo finálnej fáze upravené do požadovanej farby.