Rekuperačné jednotky vhodné pre pasívne domy

  • 01 januára, 2019
  • Vetranie s rekuperáciou
V súčasnosti sa výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov nutne opiera o parametre stanovené najnovšou normou o požiadavkách na spotrebu energie. Aké kritéria musí ale stavba spĺňať, aby mohla byť označená prívlastkom pasívna, resp. nízkoenergetická alebo s takmer nulovou spotrebou energie?

Umožnite vášmu pasívnemu domu dýchať

V tomto prípade rozhoduje práve množstvo tepelnej energie potrebnej na to, aby bolo v jej priestoroch zabezpečené tepelné pohodlie a správna voľba obvodových konštrukcií.

Dizajn a konštrukcia pasívnej výstavby

Koncept konkrétne pasívneho domu tvorí dizajn a konštrukcia obvodového plášťa budovy, ktorý sa predovšetkým vyznačuje veľmi nízkou úrovňou úniku vzduchu. A podmienkou je tiež kvalitná izolácia domu s minimálnymi stratami tepelnej energie cez múry, dvere, okná a strechu.

Vyššie štandardy energetickej úspornosti pasívnych domov

Budovy s nízkou mierou úniku vzduchu šetria energiu trojakým spôsobom: zabraňujú vniknutiu neupraveného vonkajšieho vzduchu do budovy, zabraňujú úniku upraveného vzduchu z budovy, a napokon predchádzajú zvýšenému dodávaniu a odvádzaniu energie ventilátormi za cieľom kompenzácie strát spôsobených únikom. Ročná merná potreba tepla na vykurovanie v prípade pasívnych domov neprekračuje 15 kWh/m2 obývanej plochy.Rekuperačné jednotky vhodné pre pasívne domy

Tieto typy domov tak predstavujú ešte vyššie štandardy energetickej úspornosti než domy nízkoenergetické a ich dopad na prostredie je skutočne minimálny. Pasívne domy zvyčajne nepotrebujú klasické vykurovacie a chladiace systémy. V porovnaní s obyčajnými stavbami sa totiž ich energetická úspornosť pohybuje medzi 70 až 90 %.Rekuperačné jednotky vhodné pre pasívne domy

Ideálne riešenie - spätné získavanie tepla

Avšak kvalitná izolácia má často za následok znemožnenie výmeny, cirkulácie vzduchu, čo spôsobuje jeho znehodnotenie. Dochádza k nárastu vlhkosti v dome a jej nepríjemným sprievodným javom. Klasické vetranie so sebou prináša i plytvanie tvrdo vybojovanou tepelnou energiou, straty tak môžu predstavovať dokonca až 30 % tepla. Práve tu nastupuje rekuperačná jednotka - spätným získavaním tepla, ktoré sa dosahuje z odvádzaného vydýchaného vzduchu, predhrievaného vo výmenníku rekuperátora  vonkajším čerstvým vzduchom. Predhriaty vzduch je potom napr. tepelným čerpadlom dohrievaný na požadovanú teplotu.

Kedysi bola rekuperácia výlučne záležitosťou veľkých komerčných stavieb. Dnes však vzrast dopytu po nízkoenergetických stavbách spôsobil, že sa tieto mimoriadne úsporné systémy vetrania, vykurovania a chladenia začali inštalovať aj do rodinných domov. Urobte teda krok vpred a umožnite svojmu domu, a najmä vám, voľne dýchať.