Najlepšie miesto a čas pre moderný vetrací systém

  • 06 júna, 2019
  • Chladenie a kúrenie, Vetranie s rekuperáciou
house
Vetranie rekuperačným systémom je v súčasnosti neoddeliteľnou technológiou moderných stavieb s nadštandardnými metódami izolácie. V týchto stavbách je totiž pomer tepelných strát spôsobených nevyhnutnou výmenou vzduchu vskutku zásadný.

Centralizovaná a decentralizovaná rekuperácia

V praxi rozlišujeme tieto základné  varianty rekuperácií - zariadení, ktoré slúžia na spätné získavanie tepla pri vetraní obytných priestorov.

Najlacnejším a najjednoduchším riešením sú nepochybne decentralizované (lokálne) rekuperačné jednotky. Nie sú závislé na rozvodoch vzduchu a starajú sa o vetranie priestoru, v ktorom sú inštalované. Jedná sa o tzv. moderný vetrací systém.

V prípade decentralizovaných jednotiek teda výhodu predstavuje možnosť vetrať len tie priestory, v ktorých je to potrebné. Na druhej strane centralizovaná rekuperácia, pokiaľ je odborne navrhnutá a správne zrealizovaná, zabezpečuje ventiláciu všetkých priestorov.

Nevýhodu určite predstavuje väčšia priestorová náročnosť a vyššie nároky na inštaláciu.

Ako je to s inštaláciou rekuperácie?

Rozvody vzduchu pre vetranie s rekuperačnou jednotkou musia byť namontované v tej časti objektu, kde je okolitá teplota podobná vnútornej teplote domu. Zabraňuje sa tak prípadnému vzniku kondenzácie na povrchu či v potrubí. Taktiež sa predchádza tepelným ziskom alebo stratám a ovplyvňovaniu privádzaného vzduchu vonkajšou teplotou.

Montáž v takejto podobe je prakticky možná len pri novostavbách.

Ak sa zákazník rozhodne pre dodatočnú inštaláciu rekuperácie, pravdepodobne nebude možné montáž realizovať správne, prípadne bude potrebná rozsiahla rekonštrukcia.

Novostavba musí dozrieť

Do nového domu sa chce každý nasťahovať čo najskôr. Istý čas ale potrvá, kým sa novopostavený dom stane naplno obývateľným. Pri novostavbách totiž prebieha množstvo vlhkých a zrejúcich procesov, v priestoroch často vládne vlhkosť z omietok a poterov a rôzne zápachy zo zrejúcich materiálov.

Práve vtedy je na mieste zváženie "moderný vetrací systém" vetranie s rekuperačnou jednotkou, ktoré výrazne zvýši kvalitu vzduchu a pohodlie bývania. Dokonale sa ňou redukuje prípadná vlhkosť a týmto spôsobom tiež dochádza k efektívnejšej výmenne vzduchu.