Kvalitný vzduch v dome a nevídaná úspornosť

  • 01 januára, 2019
  • Vetranie s rekuperáciou
Kvalitný vzduch v dome
Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov založený na spätnom získavaní tepla, kedy je odpadový vzduch z miestností s vyššou teplotou (z kúpeľne, kuchyne, WC...) odvádzaný ventilátorom do vetracieho zariadenia.  V ňom mu tepelný výmenník odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju vonkajšiemu vzduchu.

 

Rekuperačný systém sa vďaka svojej účinnosti a úspornosti často používa práve pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Toto zariadenie totiž dokáže v priebehu hodiny vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní požadovaného tepelného pohodlia. Tepelné nároky budovy sú tak redukované o 20 %, šetrí sa energia a náklady. A zároveň, rekuperácia je systém jednoduchý na prevádzku a nevyžaduje od vás neustále obskakovanie.

 

Kvalitný vzduch v dome? Rekuperácia nikdy nezaháľa

Rekuperácia nezaháľa ani v letných mesiacoch.V kombinácii s chladiacou jednotkou zabezpečí okrem vetrania aj ideálne chladenie v letných mesiacov. Na rozdiel od klasickej klimatizácie je v tomto prípade vzduch distribuovaný rovnomerne po celom dome, bez prievanov alebo silných teplotných rozdieloch v jednotlivých častiach domu. Takéto chladenie je enegretický oveľa úspornejšie, lebo rekuperácia aj tu zohráva svoju úlohu a pomáha pri vetraní vracať vyprodukovaný chlad.

Benefity rekuperácie, ktoré nemožno prehliadnuť

            Okrem úspory vykurovacej energie ponúka rekuperátor niekoľko ďalších benefitov - kvalitný vzduch v dome je už samozrejmosťou. Pravidelným vetraním sa odstraňujú nežiadúce zápachy a nevzniká prievan. Výrazne sa znižuje riziko vzniku plesní a prostredníctvom filtrov sa privádzaný vzduch očisťuje od prachu a peľu. Váš domov tiež môže byť vystavený neznesiteľnému hluku z ulice, aj v tomto ohľade však môže ventilačný systém priniesť úžitok. Pri klasickom vetraní by ste okamžite prišli o tepelnú energiu, v prípade vetrania s rekuperáciou sa naopak využíva energia obsiahnutá vo ventilačnom vzduchu, ktorý by bol inak bez úžitku vypustený von. Naviac sa využíva aj teplo generované vo vnútri budovy spotrebičmi, svietidlami či osobami.

           Rekuperácia jednoznačne zabezpečuje nielen pohodlné a ekonomicky priaznivé vykurovanie, ale redukovaním množstva oxidu uhličitého v ovzduší tiež prispieva k zdravému, dýchacie cesty nezaťažujúcemu každodennému vzduchu vo vašom domove.