Pocitovo veľmi príjemné

vykurovanie vzduchom

S možnosťou nastaviť si presnú teplotu

Ako zdroj tepla pre ohrev vzduchu vieme využiť kotol, či tepelné čerpadlo

Dezinfekcia

Dokonale čistý vzduch

Chladenie

Komerčného, či obytného priestoru

Zvlhčovanie

Presná vlhkosť vzduchu

Vetranie

Dôkladná výmena vzduchu v priestore

Dosiahnite najvyšší komfort bývania optimálnou teplotou priestoru

Systém tepelného čerpadla pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie – nízkopotenciálového tepla zo vzduchu, kedy jeho prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme.

Najväčšou výhodou tepelného čerpadla je fakt, že teplo sa priamo nevytvára spaľovaním akéhokoľvek paliva, a preto ide o ekologické kúrenie a chladenie.

Na trhu asi neexistuje len jeden výrobca tepelných čerpadiel, ktorý by dokázal uspokojiť potreby všetkých zákazníkov. Preto ponúkame klimatizácie od mnohých dodávateľov.

Nechajte si bezplatne naceniť systém rekuperácie