Čerstvý vzduch v oblastiach s vysokým znežistením

  • 05 mája, 2019
  • Vetranie s rekuperáciou
Zdravý vzduch vďaka rekuperácií. Tento systém funguje na báze prísunu vonkajšieho vzduchu cez tepelný výmenník, v ktorom odpadový vnútorný vzduch odovzdáva časť tepla vonkajšiemu čerstvému vzduchu.

Vystavovanie sa škodlivým látkam v znečistenom ovzduší sa totiž spája s rôznymi ochoreniami. Napr.: rakovina, astma, kardiologické ochorenia, a dokonca prispieva k rozvoju cukrovky a demencie. Doprajte si zdravý vzduch vďaka rekuperácií.

Znečistený vzduch v našich domovoch je veľký problém

Vzhľadom na to, že väčšina z nás strávi 85 % života v interiéroch, predstavuje i znečistenie vzduchu v našich domovoch nezanedbateľný problém. Bez adekvátneho toku kyslíka sa predsa dostavuje sťažené dýchanie. Nepríjemné zápachy spôsobujú nepohodlie a dochádza k hazardom so zdravím najmä z dlhodobého hľadiska. Príčinou sú všemožné, často nebezpečné látky natreté na nábytku, usadené v kobercoch, ale aj každodenné aktivity. 

Žijete v nadmerne znečistenom regióne? Znemožňuje vám smog visiaci vo vzduchu otvoriť okno a konečne okúsiť vytúžený dúšok čerstvého vzduchu? Klasické čističe vzduchu ovzdušňujú iba priestor, v ktorom sú umiestnené a rozhodne teda neposlúžia na priestory celého bytu. Nehovoriac o tom, že majú pomerne krátku životnosť. 

Filtrácia aktívnym uhlím

Vďaka filtračnej kapsule, ktorá je umiestnená pod prívodným tanierikom, dokážeme zachytiť nie len pevné častice, ale aj plynné látky, pachy, CO2, COx, VOC a iné organické zlúčeniny, ktoré škodia nášmu zdraviu.

Čerstvý a hlavne zdravý vzduch vďaka rekuperácií

Chcete mať zdravý vzduch vďaka rekuperácií? K čomu teda obrátiť pozornosť? Stačí staviť na najmodernejšie technológie výmeny vzduchu. Bez rekuperácie – v jadre spätného získavania tepla – je prakticky nemožné vytvoriť energiu šetriace prostredie so zabezpečeným tepelným pohodlím a čerstvým vzduchom. Tento systém funguje na báze prísunu vonkajšieho vzduchu cez tepelný výmenník, v ktorom  odpadový vnútorný vzduch odovzdáva časť tepla vonkajšiemu čerstvému vzduchu.

Myslite teda na svoje zdravie a stavte na zákrok, ktorým svoj byt účinne obrníte proti toxickému mraku rastúceho znečistenia.