Aktívna rekuperácia – chladenie vzduchu v dome

  • 05 mája, 2019
  • Vetranie s rekuperáciou, Všeobecné
interior
Delenie aktívna rekuperácia a pasívna rekuperácia je na Slovensku zaužívaným pojmom, ktorý nemá svoj odborný preklad. Ide skôr o slangový výraz, ktorý firmy vytvorili preto, aby odlíšili svoje rekuperačné jednotky a slovom aktívna im dodali na atraktívnosti.

Delenie aktívna a pasívna rekuperácia je na Slovensku zaužívaným pojmom, ktorý nemá svoj odborný preklad.  Ide skôr o slangový výraz, ktorý firmy vytvorili preto, aby odlíšili svoje rekuperačné jednotky a slovom aktívna im dodali na atraktívnosti.

Čo je aktívna rekuperácia?

Aktívna rekuperácia je v podstate rekuperačná jednotka doplnená o tepelné čerpadlo, ktoré na chladenie/ohrievanie výparníka používa vzduch vychádzajúci z rekuperačného výmenníka. Preto je zavádzajúce tvrdenie, že aktívna rekuperácia má väčšiu efektivitu než tá klasická. Nakoľko od klasickej má taktiež väčšiu spotrebu elektrického prúdu na chod tepelného čerpadla. Z toho dôvodu je tu potrebné samostatne hovoriť o efektivite rekuperačného výmenníka a efektivite tepelného čerpadla, ktoré sa nachádza v tejto jednotke.

Stačí aktívna rekuperácia na chladenie domu

Tu je v prvom rade potrebné zamerať svoju pozornosť nielen na udávaný výkon chladenia, ale aj na prietok vzduchu. Ak budete mať napríklad aktívnu rekuperáciu s prietokom vzduchu do 500 m3/h, tento výkon môžeme porovnať maximálne s jednou nástennou klimatizačnou jednotkou o výkone 2,5 kW. Ale narozdiel od nástennej jednotky, ktorá chladí jednu izbu, táto rekuperačná jednotka bude distribuovať chlad na celý dom. Výkon 2,5kw rozdelený na celé bývanie pritom používateľ častokrát ani necíti.

Chladenie domu rekuperáciou s pridanou chladiacou jednotkou

Preto ak uvažujete o možnosti chladenia celej svojej obytnej jednotky vzduchotechnickým potrubím odporúčam využívať združený systém vetrania s rekuperáciou a chladiacej vzduchotechnickej jednotky (tzv. HVAC systém). Tento systém dodá potrebný prietok vzduchu aspoň 1500 m3/h a výkon od 7 kW. Je to taký výkon, ktorý bude v prípade rozdelenia na celý dom dostačujúco dochladzovať každú z miestností. A čo je najlepšie, je cenovo výhodnejší ako aktívna rekuperácia…

Narozdiel od aktívnej rekuperácie pribudne pri združenom systéme vonkajšia klimatizačná jednotka a cirkulačná mriežka (väčšinou na chodbe), ktorá doplní požadovaný prietok vzduchu pri chladení.